CROESO

Cysylltu

Clerc y Cyngor Cymuned

Ellen ap Dafydd
Swyddog Gweinyddol
Traws – Newid
Llys Ednowain
Trawsfynydd
Gwynedd
LL41 4UB
(01766) 770324
llysednowain@btconnect.com

Llety

Gall Trawsfynydd gynnig llety at ddant a phoced pawb.

Llys Ednowain

Corau